Logistyka

5504

Ta liczba jest tylko wskaźnikiem nośności i może ulec zmianie w przypadku zmiany warunków pogodowych.

logis1