Logistika

5504

Ova količina je samo oznaka za tovarnu težinu i može da se promeni u zavisnosti od vremenskih prilika.

logis1