Supstrati od treseta

78456215

Po narudžbi naših klijenata proizvodimo supstrate i zemljišne smeše, koristimo treset različitih frakcija uz dodatak mikroelemenata i mineralnih đubriva. U zavisnosti od zahteva klijenata dodajemo sledeće komponente:

— azotno fosforno kalijevo đubrivo
— Osmocote đubrivo
— glina
— krečnjak
— perlit
— instant za vlaženje
— drugi adikti

Frakcije